Reference / Projekat Tara – Porto Montenegro, Tivat

Izonet

Projekat Tara – Porto Montenegro, Tivat
OPIS


Struktura rezidencijalnog objekta Tara je razuđenog karaktera sa terasama koje imaju vizuru na zaliv, prohodnim krovovima i platoom sa bazenima za plivanje kao i obilje konstruktivnih žardinjera sa mediteranskim biljkama.

Rezidencijalni objekat UP-1-12 Tara, smješten je u srcu naselja Porto Montenegro u crnogorskom Tivtu i predstavlja karakterističan primjer spoja mediteranske arhitekture sa potrebama današnjeg modernog čovjeka. Struktura objekta je razuđenog karaktera sa terasama koje imaju vizuru na zaliv, prohodnim krovovima i platoom sa bazenima za plivanje. Tu je i obilje konstruktivnih žardinjera u kojima rastu i žive raznorazne mediteranske biljke, od manjih žbunastih, preko plodonosnih maslina, do vitkih čempresa.Sve navedeno predstavljalo je izazov za kreiranje i izvođenje dugotrajnih i kvalitetnih hidroizolacionih sistema, koji se u ovom slučaju sastojao od dvije vrste hidroizolacija, polimercementne hidroizolacije i PVC membranskih hidroizolacija na dijelovima objekta poput platoa, terasa, ravnih prohodnih krovova i bazena za plivanje. Zaštita od negativnog uticaja vode u žardinjerama, osmišljena je i izvedena kroz tip hidroizolacije, s PVC membranama.


Klijent: Adriatic Marinas d.o.o.

Glavni izvođač: Strabag d.o.o.
Hidroizolacioni sistemi:


TERASE, PROHODNI KROVOVI, PLATO – POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE, 3000 m2

TERASE, PROHODNI KROVOVI, PLATO – PVC MEMBRANE, 3000 m2

BAZENI ZA PLIVANJE – POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE, 550 m2

ŽARDINJERE – PLANTERI I NEPROHODNI KROVOVI – PVC MEMBRANE, 2500 m2

HIDROIZOLACIJE MOKRIH ČVOROVA – POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE, 1800 m2

HIDROIZOLACIJE ISPOD KOSIH KROVOVA – BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 600 m2


Termoizolacioni sistemi:


TERASE, PLATO, RAVNI PROHODNI KROVOVI, RAVNI NEPROHODNI KROVOVI - EKSTRUDIRANI POLISTIREN I MINERALNA VUNA, 3600 m2