Usluge / Izrada drenažnih sistema ispod spoljašnjeg popločanja

Izonet

Izrada drenažnih sistema ispod spoljašnjeg popločanja
OPIS


Gutjahr je njemačka firma koja proizvodi vrhunske drenažne sisteme. U ponudi imaju programe za unutrašnje i spoljašnje popločanje, kao i za fasadu sa keramičkim oblogama. Uglavnom ih postavljamo sa hidroizolacijama firme Ardex jer su se njihovi proizvodi zajedno pokazali kao odlično rješenje.


Watec®Drain KP+

• Watec®Drain KP+ je jedini drenažni sistem koji se može polagati, tj. postavljati bez vezivanja za podlogu.

• Kamene i keramičke obloge su kao nove tokom cijelog perioda eksploatacije.

• Nema pojave ružnih mrlja, iscvjetavanja fuga, nema pojave kalcifikacije, niti šalitre na površini.

• Nema pucanja popločanja uslijed nasjedanja ili širenja podloge.

• Nema pucanja podloge uslijed uzastopnih ciklusa zaleđivanja i odleđivanja.

• Višestruko produžava vijek hidroizolacijama.

• Difuzioni prorezi omogućavaju ventilaciju preostale vlage iz cementnih podloga.

• Omogućava smanjenje visine praga vrata.

• Mrežasta armatura pruža optimalnu čvrstoću i prianjanje. Može se koristiti za pad i od samo 1%.

AquaDrain® EK

• AquaDrain® EK je drenažni sistem posebno napravljen za polaganje vanjskih obloga na drenažni malter (ARDEX A10 + ARDEX QUARKIES ME granulacije 3.0 - 5.6 mm).

• Laminirana mreža potpuno razdvaja slojeve - da bi se stvorila dugoročna kvalitetna drenaža.

• Ovaj sistem najbrže odvodnjava procjedne vode.

• Apsorbuje zvuk i stišava buku koraka do +30 dB.

• Nema pojave ružnih mrlja, iscvjetavanja fuga, nema pojave kalcifikacije, niti pojave šalitre na površini.

• Nema pucanja podloge uslijed uzastopnih ciklusa zaleđivanja i odleđivanja.

• Može se koristiti za velike površine napolju.AquaDrain® SD

• AquaDrain® SD je gotovi fabrički element koji se koristi prilikom postavljanja drenaže na spoljašnjih stepenicama.

• Ima podesivi zglob, pa se zato lako i brzo može postaviti.

• Može se kombinovati sa AquaDrain® i Watec®Drain linijskim slivnicima za terase.

• Drenaža pruža pouzdanu zaštitu od oštećenja prouzrokovanih mrazom i nakupljanjem vode.

• Nema cvijetanja fuga, ružnih mrlja niti pojave kalcifikacije.

• Ubrzava sušenje prirodnog kamena.