Usluge / Izrada drenažnih sistema parking prostora na krovovima

Izonet

Izrada drenažnih sistema parking prostora na krovovima
OPIS


Srž parking prostora na krovovima je drenažni sistem ND 620 za parkiranje automobila, a za parkiranje teških teretnih vozila i vozila hitne službe predviđen je ND 620hd. Oba sistema imaju visoku čvrstoću na pritisak. ND 620 / ND 620hd odlični su drenažni sistemi koji omogućavaju oticanje vode iz sloja ispod popločanja i spriječavaju smrzavanje i negativne pojave na popločanju u vidu njihovog pomjeranja – skaliranja. To znači da ova dva sistema nude stabilnu podkonstrukciju ispod nekog od fleksibilnih popločanja. Ovi sistemi su podvrgnuti testiranju na dugoročna opterećenja na Univerzitetu Tehnologije, Minhen, Njemačka.