Usluge / Hidroizolacija balkona

Izonet

Hidroizolacija balkona
OPIS


Hidroizolacioni sistem balkona se razlikuje od hidroizolacionog sistema terasa i prohodnih krovišta prvenstveno po tome što na balkonima nemamo potrebu za termičkom izolacijom i parnom branom, a pogotovo što balkoni nisu ograničeni obodnim vijencem. Odvodnju vode s balkona u principu regulišemo na način da konstrukciju balkona nagnemo prema spolja te dopustimo slobodno oticanje vode u posebno instalirani terasni, čeoni i bočni olučni sistem.

Predstavljamo jedan od tipova hidroizolacionog sistema balkona sa završnim popločanjem u vidu kamena ili keramike:


• AB konstrukcija

• sekundarna hidroizolacija

• cementna košuljica u padu min. 1,5% prema spolja

• primarna hidroizolacija

• drenažni sloj

• kameno ili keramičko popločanje

• specijalni aluminijumski obodni opšav sa obodnim aluminijumskim olučnim horizontalnim i vertikalnim odvodnim kanalima.

• AB konstrukciju balkona treba već u fazi izvođenja nagnuti prema spolja, gornji sloj nagnuti u padu od 1% prema spolja.

• Sekundarna hidroizolacija se postavlja iz sigurnosnih razloga, a preporučujemo polimercementni premaz.

• Cementna košuljica u padu ne smije biti tanja od 4 cm, treba biti armirana staklenim vlaknima i odijeljena od sekundarne hidroizolacije slojem PE folije (obični građevinski najlon). Cementna košuljica treba biti sa kontinuiranim padom od najmanje 1,5% prema spolja.


• Primarna hidroizolacija je ključni i najvažniji sloj ovog sistema te kvalitete primarne hidroizolacije trebaju biti izrazito visoke.

Za primarnu hidroizolaciju balkona preporučujemo materijale:


• poliuretan, ručno nanošeni ili mašinski prskani hladni sistem

• polimercementni premaz sa adekvatnim uglovnim manžetnama – trakama

• Drenažni sloj postavljen cijelom površinom ispod popločanja predstavlja okosnicu cjelokupnog sistema.


Uloga drenažnog sloja je izrazito pozitivna i višeznačajna te samim time:


• ne dolazi do zarobljavanja vode ispod slojeva popločanja te popločanje ne poprima razne boje, odnosno ne dolazi do „flekavog popločanja“

• procjedna voda brzo izlazi iz slojeva popločanja i vezivnih materijala te se popločanje brzo prosušuje. Ovo je posebno važno u kontinentalnim krajevima niskih temperatura.

• hidroizolacija biva oslobođena i rasterećena od dugotrajnog prisustva hemijski „agresivne“ vode što joj značajno produžava vrijeme aktivne eksploatacije

• drenažni sloj djeluje kompenzativno između različitih podloga i slojeva te ne dolazi do pucanja kamenog ili keramičkog popločanja

• na popločanjima urađenim preko ovih specijalnih drenažnih slojeva, nikad nećete vidjeti ružne tragove šalitre odnosno kalcifikovane tragove i mrlje.

• Kameno ili keramičko popločanje mora biti postavljeno uz pomoć posebnog vezivnog materijala (ljepila) koje ima svojstva propusnosti za vodu bez gubitka svojih aditivnih sastojaka.

• Za cjelokupan sistem i njegovu funkcionalnost, jako su bitni adekvatni drenažni linijski i tačkasti slivnici. Tačkasti slivnici trebaju imati mogućnost drenažnog ulaza vode sa više nivoa.


Proizvođači čije sisteme i proizvode ugrađujemo prilikom hidroizolacije balkona su:


Ardex i Gutjahr sistemi za balkone

Kerakoll sistem za balkone

Esha sistem za balkone

Azichem sistem za balkone

Purtex sistem za balkone