Gradnja.me - Aktuelno

Aktuelno


Konkurs za izradu idejnog rješenja ploče za lokalitet Pristan u Ulcinju

Opština Ulcinj raspisala je konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja ,,ploče", dijela ulice 26. novembar i UP 126 u zahvatu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana Ulcinj-grad, za lokalitet Pristan u Ulcinju. Konkurs se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Lokacija na kojoj je planirana izrada konkursnog rješenja je ukupn...

Saznaj više

Kameni parapetni zidovi su graditeljsko nasljedje Boke

Vizuelni identitet bokeških cesta su kameni parapetni zidovi uglavnom građeni za vrijeme austro-ugarske uprave u Boki (neki dijelovi i poznije) koji predstavljaju dio tradicionalnog graditeljskog nasljeđa Crne Gore. Namjena im je da kao ogradni ili potporni zidovi fizički sprečavaju pad vozila sa ceste u more. Pored sprečavanja mogućeg pada služe i kao barijera od udara valova na dijelovima ceste ...

Saznaj više

Rezultati konkursa za idejno rješenje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru

Na raspisanom konkursu za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru, koji je završen 2. aprila, pristiglo je 14 radova. Konkursni žiri je detaljno razmotrio sve prijavljene radove i izvršio bodovanje, po kojem je prvo mjesto na konkursu zauzeo rad prijavljen pod šifrom SAD030. Žiri je konstatovao da se među prijavljenim radovima izdvojilo njih...

Saznaj više