Proizvodi   >   Xfibres čelična vlakna

Magnolija

Xfibres čelična vlakna
OPIS


Izuzetno čvrsta čelična vlakna za armiranje betona: jača, ekološka ( od 100°% recikliranog materijala), bolja.

Xfibres su vlakna koja ojačavaju beton, malter i masu za fugiranje keramičkih pločica. Čelična vlakna koja su napravljena od čelične žice koja je izdvojena u postupku reciklaže otpadnih automobilskih guma.


  • Vreća 20kg
  • Paleta 48 vreća, 960 kg


Područje primjene


Industrijski podovi i temelji

Prskani beton, prefabrikovani elementi, betonski putevi, parkirališta

Beton visokog kvaliteta i performansi UVHB ( UHPC), SIFCON i SIMCON beton, nesagorivi beton


𝗠𝗮𝗴𝗻𝗼𝗹𝗶𝗷𝗮 𝗱.𝗼.𝗼.

Tel: 068-400-700

Tel:063-202-855