Usluge / Procjena podobnosti betona ojačanog x vlaknima

Magnolija

Procjena podobnosti betona ojačanog x vlaknima
OPIS


Izuzetno čvrsta čelična vlakna za armiranje betona: jača, ekološka ( od 100°% recikliranog materijala), bolja.

Xfibres su vlakna koja ojačavaju beton, malter i masu za fugiranje keramičkih pločica. Čelična vlakna koja su napravljena od čelične žice koja je izdvojena u postupku reciklaže otpadnih automobilskih guma.


Tel: 068-400-700

Tel:063-202-855