Proizvodi / Vijačna presa

Marex Technology

Vijačna presa
OPIS

Vijčana presa se koristi za odvođenje vode i zgušnjavanje mulja iz industrijskih procesa.

Izrađeno od 316L čelika otpornog na kiseline. Pokreće se pumpom, gravitaciono iz rezervoara ili direktno iz rezervoara. Uređaj je opremljen električnom stanicom. Ovo osigurava veću efikasnost i bolju stopu odvajanja, posebno kod lepljivih materijala. Sadržaj suve materije reguliše se silom pritiska izduvnog poklopca separatora.