Proizvodi / OTT cevne membrane

Marex Technology

OTT cevne membrane
OPIS

OTT CEVNE MEMBRANE DOSTUPNE SU U VERZIJAMA EPDM (FLEKSNORM®) I SILICONE (FLEKSIL® / FLEKSIL + ®).


FLEKSNORM® -PREPORUČUJE SE ZA UPOTREBU U KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA

  • Visokokvalitetne sirovine, uključujući biološki otporan plastifikator
  • Dug vek trajanja do 80 ° C.
  • Mogućnost različitih perforacija


FLEKSSIL® – PREPORUČUJE SE ZA UPOTREBU U JAKIM OTPADNIM VODAMA

  • Rad na temperaturi komprimovanog vazduha do 110 ° C
  • Izrađen od građevinskog materijala bez plastifikatora
  • Potpuno otporan na Bioszlam, širok spektar hemikalija i ulja i maziva


FLEXSIL®+

  • Bolja nelepljiva svojstva
  • Rad na temperaturi komprimovanog vazduha do 110 ° C
  • Izrađen od građevinskog materijala bez plastifikatora
  • Potpuno otporan na Bioszlam, širok spektar hemikalija i ulja i maziva