Proizvodi / Cevasti flokulator

Marex Technology

Cevasti flokulator
OPIS

Cevasti flokulator-Koristi se za hemijsko taloženje zagađivača iz otpadnih voda pomoću koagulanta i flokulanta, korekciju pH i stvaranje većih, lako odvojivih aglomerata, tzv. Flokula

Cevasti flokulatori pružaju optimalnu disperziju većih čestica, koje zatim teku do flotatora ili taložnika. Dizajn flokulatora pruža dovoljno vremena za mešanje otpadnih voda i pruža optimalne uslove za stvaranje velikih flokuenta, bez potrebe za mehaničkim mešanjem.


OPREMA:


Merač protoka

Automatski zaporni ventil za regulaciju protoka hemije

Dozirna bradavica za hemijske reagense

Odgovarajući senzori za kontrolu procesa


PREDNOSTI


Izgradnja za ubrzanje protoka otpadnih voda

Napravljeno od materijala otpornih na agresivne otpadne vode i hemijske agense


KONSTRUKCIJA:


Prolazna cev odgovarajuće dužine i prečnika. Ugrađene utičnice omogućavaju povezivanje hemijskih sredstava i pH sondi, a odgovarajući otvori omogućavaju kontrolu preklapanja procesa nakon svake mere. Dizajn flokulatora omogućava povećanje brzine protoka tečnosti za optimalnu disperziju hemije u odgovarajućim delovima.