Proizvodi / Rezervoari za skladištenje hemijskih reagensa

Marex Technology

Rezervoari za skladištenje hemijskih reagensa
OPIS

Rezervoar je napravljen od čelika ili plastike otpornog na kiseline. Njegov kapacitet između ostalog zavisi od performansi usisivača, veličine sobe i potrebe za pražnjenjem.


PRINCIP:


Svrha rezervoara mulja Poflotation je da homogenizuje i akumulira mulj koji sledi, a koji će biti usmeren na stanicu za odvodnjavanje mulja u nizvodnim delovima. Rezervoar će takođe moći da meša mulj nakon flotacije sa naslagama prekomernim iz postrojenja za biološki tretman.


OPREMA:


Rezervoar je opremljen lopaticom za mešanje kako bi se sprečilo smrzavanje mulja. Mešalice rade u automatskom režimu.


PREDNOSTI:


  • Lak pristup mehaničkim delovima
  • Jednostavno rukovanje
  • Proizvodnja od hemijski otpornih ili otpornih na kiseline materijala