Reference / Postrojenje za prečišćavanje kanalizacije u kozienicama

Marex Technology

Postrojenje za prečišćavanje kanalizacije u kozienicama
OPIS

PROŠIRENJE ZGRADE ODVODNIH I SANITARNIH STANICA SOHO MULJA U POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U KOZIENICAMA


Uređaj:

Presa sa vijčanim diskom sa dinamičkim flokulatorom

Prolazna stanica za pripremu 3-ćelije polijelerolimusa

Mikser za mulj

Muljni puž

Muljni puž


Kapacitet: 18m3 / h