Reference / PKN ORLEN
OPIS

KANALIZACIONA PUMPNA STANICA


Modernizacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u TP101 u Mosciski u oblasti upravljanja otpadnim vodama.

Postrojenje za mehaničko i hemijsko prečišćavanje otpadnih voda na PKN Terminalu za gorivo Orlen u klasi „Ek e“ za veću sigurnost u zoni eksplozije.


Uređaji:

• sonda za merenje naftnih supstanci,

• Separator peska i masti sa sistemom za ispiranje peska

• Flokulator cevi

• Stanica za pripremu polielektrolita

• Jedinica za rastvoreni vazduh

• Presa sa vijčanim diskom

• Periferni uređaji (pumpe, mešalice, itd.)


Kapacitet

20m3/h