Reference / Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Robna kuća Podgoričanka

RG Group

Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Robna kuća Podgoričanka
OPIS

IZVJEŠTAJ O POSTOJEĆEM STANJU KONSTRUKCIJE I NAKNADNOJ KONTROLI UGRAÐENOG MATERIJALA OBJEKTA

”ROBNA KUĆA PODGORIČANKA” – PODGORICA