Reference / Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Kasarna Radovići

RG Group

Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Kasarna Radovići
OPIS

ELABORAT O UTVRÐIVANJU POSTOJEĆEG STANJA I KVALITETA UGRAÐENOG MATERIJALA U OBJEKTE UP 11 i 12, DUP “Kasarna u Radoviće” – TIVAT