Reference / Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Stadion Berane

RG Group

Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Stadion Berane
OPIS

IZVJEŠTAJO ISPITIVANJU KVALITETA UGRAÐENOG MATERIJALA OBJEKTA ” ZAPADNA TRIBINA FUDBALSKI STADION” – BERANE