Reference / Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Zgrada Cedis

RG Group

Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Zgrada Cedis
OPIS

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA UGRAÐENOG MATERIJALA ZGRADE ”CEDIS” – PODGORICA