Reference / Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Dom revolucije NK

RG Group

Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Dom revolucije NK
OPIS

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA UGRAÐENOG MATERIJALA OBJEKTA ”DOM REVOLUCIJE” – NIKŠIĆ