Reference / Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Njivice Iberostar

RG Group

Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Njivice Iberostar
OPIS

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA UGRAÐENOG MATERIJALA HOTELA IBEROSTAR, HERCEG NOVI, NJIVICE