Reference / Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Hala Jadran

RG Group

Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Hala Jadran
OPIS

ELABORAT O ISPITIVANJU KVALITETA UGRAÐENOG MATERIJALA HALE JADRAN U PERASTU