Reference / Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Jusovača

RG Group

Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Jusovača
OPIS

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA UGRAÐENOG MATERIJALA OBJEKTA ”TAMNICE JUSOVAČA” – PODGORICA