Reference / Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Hotel Mogren

RG Group

Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Hotel Mogren
OPIS

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA UGRAÐENOG MATERIJALA OBJEKTA ”HOTEL MOGREN” – BUDVA