Reference / Naknadna kontrola ugrađenog materijala - Prva banka

RG Group

Naknadna kontrola ugrađenog materijala - Prva banka
OPIS

ELABORAT O ISPITIVANJU KVALITETA UGRAÐENOG MATERIJALA POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA u Ulici „Vuka Karadžiæa” (urb.parc.br.4 – blok T) u PODGORICI