Reference / Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Košuta

RG Group

Naknadna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala - Košuta
OPIS

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA UGRAÐENOG MATERIJALA UPRAVNE ZGRADE FABRIKE OBUĆE ”KOŠUTA” – CETINJE