Projekti / Apart Hotel

Studio Vertikala

Apart Hotel
OPIS

Projekat: Apart Hotel

Status: Idejno rešenje i glavni projekat

Lokacija: Radanovići, Kotor, Montenegro

Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić Moračanin

Saradnici: Srđan Lutovac, Gojko Mitrović

Godina: 2020

Površina: 1600 m2


Na nagnutom terenu u Radanovićima imali smo priliku da projektujemo Aprat Hotel. Lokacija se sa sjeverne strane graniči sa magistralom dok se ka zapadu otvaraju pogledi na Bokokotorski zaliv. Objekat je pozicioniran upravno na pad terena da bi svojom dužom stranom bio okrenut ka moru. Na ovaj način oslobođen je zapadni dio lokacije koji je iskorišten za sadržaje u uređenju terena. Tako se u dvorištu nalazi bašta restorana, bazen sa prostorima za ležaljke, teren za basket i dječje igralište