Projekti / IS Building

Studio Vertikala

IS Building
OPIS

Projekat: Stambeno poslovni objekat

Status: Idejno rešenje i glavni projekat

Lokacija: Tivat,Crna Gora

Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić Moračanin

Saradnici: Mirjana Ardalić, Srđan Lutovac

Godina: 2021

Površina: 2060 m2


Objekat je lociran u centru naselja Radovići. Naselje Radovići koje se nalazi na poluostrvu Luštica ima u fragmentima zadržanu tradicionalnu arhitekturu ambijentalnih cjelina koje čine nepravilno pozicionirane kamene kuće sa okućnicama. Sama pozicija objekta je preko puta pošte, dok se u blizini nalaze škola, dom zdravlja i nekoliko objekata višeporodičnog stanovanja. Upravo ova dvojnost je poslužila kao koncept za predmetni objekat. Tako je objekat vizuelno raslojen horizontalno, na način da je donji dio objekta poslovno stambeni, monovolumen u bijeloj boji, koji predstavlja jaku bazu na kojoj se oslanja gornji dio objekta, a ujedno i predstavlja odgovor na mikrolokaciju koja teži stvaranju urbane strukture – centra naselja.