Projekti / Villa next to the Cube

Studio Vertikala

Villa next to the Cube
OPIS

Projekat: Stambeni objekat

Status: Idejno rešenje i glavni projekat

Lokacija: Tivat,Crna Gora

Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić Moračanin

Saradnici: Mirjana Ardalić

Godina: 2021

Površina: 242 m2


Luksuzna vila koji se nalazi u Krašićima, Tivtu. Specifičnost ovog objekta je što on predstavlja nastavak budućeg kompleksa koji se nalazi na susjednim parcelama. S obzirom na denivelaciju terena objekat je za jednu spratnu visinu spušten u odnosu na susjedni kompleks na način da je prvi sprat postavljen u ravni sa prizemljem kompleksa i kao takav tretiran u betonu sa utisnutim drvenim talpama, identično prizemlju susjednog kompleksa. Ovakav pristup je omogućio dobro uklapanje u budući kontekst kojim će objekat postati nastavak prizemlja i neće parirati dominantnim bijelim kubusima, već će dodatno nadograditi kvalitet forme budućeg kompleksa