Projekti / Villa Bellezza

Studio Vertikala

Villa Bellezza
OPIS

Projekat: Stambeno poslovni objekat

Lokacija: Tivat

Klijent: /

Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić Moračanin

Saradnici: /

Godina projektovanja: 2019

Ukupna površina: 820m2


Koncept je prostekao iz specifičnosti same lokacije, kao i okruženja. Na predmentnoj lokaciji i na lokaciji do, nalazila se dvojna, kamena, oronula kuća. S obzirom da su dva vlasnika i da su oba imala želju da im naš studio projektuje odvojene objekte, svakom na svojoj parceli, odlučili smo se da nam polazište za koncept bude pokušaj da stvorimo vizuelnu cjelinu i povezanost. S obzirom na okolni kontekst u kojem su uglavnom usitnjene strukture porodičnih kuća, odlučli smo da objekte razudimo, na način da prate konfiguraciju terena, kaskadnim smicanjem.