Armirana betonska greda

Potrebna dužina grede l (m)
Širina poprečnog presjeka grede b (cm)
Visina poprečnog presjeka grede h (cm)

POTREBNI MATERIJAL

JM

UTROŠAK

Cement

Osnovno mineralno vezivo za izradu betona. Cement može biti različitih vrsta i klasa.

kg

13.2

Agregat - šljunak

Šljunak može biti prirodni ili prosijani, a može biti i vještački sastavljen granulisani šljunak. Uglavnom se koristi granulisani šljunak, četvorofrakcijski ili trofrakcijski.

m3

0.05

Voda

Nema dodatnih informacija.

lit.

7.5

Armatura

Pretpostavljena je površina armature grede koja iznosi 1% od površine poprečnog presjeka grede.

kg

3.14

Napomene

Predloženi utrošci materijala i cijene su usključivo informativnog karaktera i vlasnici portala ne snose odgovornost za eventualne netačnosti. U slučaju izvođenja građevinskih radova, predlažemo da kontaktirate profesionalce.

Crta Povezani članci

Koliko je bitno pravilno njegovanje betona

Ojačanje betonskih stubova oblaganjem sa armiranim betonom

Šta je samoreparirajući bakterijski beton

Kako karakteristike agregata utiču na kvalitet betona

Savjeti za spravljanje betona i betoniranje

Kako so utiče na beton

Kako dolazi do segregacije betona

Osobine betona

Beton kao građevinski materijal

Beton unutar stare kamene oplate

8 važnih stvari koje treba imati na umu tokom izgradnje betonskih građevinskih projekata

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!