Drveni krov sa rožnjačama na stubovima

Površina krova (m2)

POTREBNI MATERIJAL

JM

UTROŠAK

Crijep kao krovni pokrivač

Usvojen je crijep dimenzija 445x272 mm. S obzirom na pokrivne dimenzije crijepa kontra letve su postavljene na osovinskom rastojanju od 320 mm. Veza crijepa i kontra letvi ostvaruje se najčešće pomoću eksera.

kom

9

Potkonstrukcija krovnog pokrivača

Ispod kontra letvi koje direktno nose krovni pokrivač, nalaze se letve preko rogova. Prostiru se u pravcu rogova i služe da "zategnu" izolaciju u slučaju da se krov ne podaščava.

m3

0.01

Termoizolacija

Termoizolacija krova se izvodi ispod krovne konstrukcije u vidu miniralne vune.

m2

1

Hidroizolacija

Hidroizolacija krova izvodi se preko krovne konstrukcije najčešće u vidu paropropusne vodonepropusne folije ili bitumenske trake ako je krov podaščan.

m2

1

Krovna konstrukcija

Sastavni dio krovne konstrukcije čine rogovi, rožnjače, stubovi (stolice), kosnici (pajante) i vjenčanice. Rogovi su na jednom kraju zglobno povezani u sljemenu, na sredini se oslanjaju na rožnjače, dok na drugom kraju leže na vjenčanicama. Opterećenje se prenosi preko stubova i vjenčanica na zidove i AB ploču. Stubovi, kao aksijalni elementi, su preko jastuka povezani sa AB konstrukcijom. Kosnici prenose dio opterećenja sa rožnjače na stub, smanjujuću poprečni presjek rožnjače.

m3

0.03

Spojna sredstva

Spojna sredstva sprečavaju cijepanje drveta ostvarujući punu nosivost s obzirom na njihovu debljinu, dubinu zabijanja i raspored. Kao spojna sredstva najčešće se koriste ekseri, zavrtnjevi sa i bez navrtke, klamfe i konektor ploče.

kg

0.2

Napomene

Predloženi utrošci materijala i cijene su usključivo informativnog karaktera i vlasnici portala ne snose odgovornost za eventualne netačnosti. U slučaju izvođenja građevinskih radova, predlažemo da kontaktirate profesionalce.

Crta Povezani članci

Bitumenska šindra kao krovni pokrivač

Kako odrediti odgovarajući nagib krovnih ravni

Krovne konstrukcije

Kako pravilno izolovati kosi krov

Vrste drveta koje se koriste u građevinarstvu

Mehaničke karakteristike drveta

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!