Prost drveni krov

Površina krova (m2)

POTREBNI MATERIJAL

JM

UTROŠAK

Crijep kao krovni pokrivač

Usvojen je crijep dimenzija 445x272 mm. S obzirom na pokrivne dimenzije crijepa kontra letve su postavljene na osovinskom rastojanju od 320 mm. Veza crijepa i kontra letvi ostvaruje se najčešće pomoću eksera.

kom

9

Potkonstrukcija krovnog pokrivača

Ispod kontra letvi koje direktno nose krovni pokrivač, nalaze se letve preko rogova. Prostiru se u pravcu rogova i služe da "zategnu" izolaciju u slučaju da se krov ne podaščava.

m3

0.01

Termoizolacija

Termoizolacija krova se izvodi ispod krovne konstrukcije u vidu miniralne vune.

m2

1

Hidroizolacija

Hidroizolacija krova izvodi se preko krovne konstrukcije najčešće u vidu paropropusne vodonepropusne folije ili bitumenske trake ako je krov podaščan.

m2

1

Krovna konstrukcija

Sastavni dio krovne konstrukcije čine rogovi i vjenčanice. Rogovi se izvode iz jednog komada po cijeloj dužini i zglobno su povezani u sljemenu. Opterećenje se prenosi preko vjenčanice na zidove i AB ploču. Vjenčanica mora biti ankerovana u AB ploču. Za osiguranje od uticaja vjetra za rogove se sa unutrašnje strane po dijagonali prikivaju letve koje ukrućuju konstrukciju.

m3

0.02

Spojna sredstva

Spojna sredstva sprečavaju cijepanje drveta ostvarujući punu nosivost s obzirom na njihovu debljinu, dubinu zabijanja i raspored. Kao spojna sredstva najčešće se koriste ekseri, zavrtnjevi sa i bez navrtke, klamfe i konektor ploče.

kg

0.15

Napomene

Predloženi utrošci materijala i cijene su usključivo informativnog karaktera i vlasnici portala ne snose odgovornost za eventualne netačnosti. U slučaju izvođenja građevinskih radova, predlažemo da kontaktirate profesionalce.

Crta Povezani članci

Bitumenska šindra kao krovni pokrivač

Kako odrediti odgovarajući nagib krovnih ravni

Krovne konstrukcije

Kako pravilno izolovati kosi krov

Prost drveni krov - Komponente i utrošak materijala

Vrste drveta koje se koriste u građevinarstvu

Mehaničke karakteristike drveta

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!