Proizvodi / Prozor za izlaz u slučaju opasnosti

Velux

Prozor za izlaz u slučaju opasnosti
OPIS

Ako lokalni građevinski propisi zahtevaju izlaz na krovu za slučaj opasnosti, ovaj krovni prozor sa uglom otvaranja do 67 stepeni zadovoljava sve evropske zahteve koji se odnose na krovne prozore sa izlazom u slučaju nužde.