Proizvodi / Proizvod za sigurnu ugradnju BBX 0000

Velux

Proizvod za sigurnu ugradnju BBX 0000
OPIS

Sprečava prodor toplog i vlažnog vazduha iz unutrašnjosti prostorije u izolaciju(vunu)krovne konstrukcije. Takođe, povećava zaptivenost oko krovnog prozora i smanjuje mogućnost prodora spoljašnjeg vazduha u prostoriju(produvavanje). Parna brana oko krovnog prozora napravljena je iz jednog komada, zavarenih uglova, sa gumenim zaptivačima koji omogućavaju 100% paronepropustljivo rešenje. Lako se i brzo ugrađuje i štiti od pojave kondenzacije. BBX parna brana se integriše sa parnom branom u ostatku krovne konstrukcije(koja se postavlja između vune i gipsa) i na taj način osigurava da termoizolacija(vuna) ostaje suva.