Proizvodi / VELUX INTEGRA® senzor za sunce (KLA 130)

Velux

VELUX INTEGRA® senzor za sunce (KLA 130)
OPIS

KLA 130 je dodatni senzor za sunce za VELUX INTEGRA® Active sistem za kontrolu klime (KRX 100). Dodaje se, na primer, ako želite odvojenu kontrolu severne i južne strane krova ili dodatnih grupa da biste postigli efikasniju kontrolu klime. Senzor je bežičan (io-homecontrol®) i napaja se preko baterija.