Usluge / Scan-to-BIM

3D Tim

Scan-to-BIM
OPIS

Scan to BIM proces podrazumijeva tehniku kreiranja BIM modela postojećeg objekta na osnovu 3D modela koji se dobio 3D laserskim skeniranjem. Ovakav način kreiranja modela pruža visoku preciznost u radu i smanjuje mogućnost greške koja se može javiti korišćenjem tradicionalnih metoda.


BIM model dobijen tehnikom Scan-to-BIM može imati više nivoa detaljnosti, sve u zavisnosti od njegove namjene. Scan-to-BIM tehnika se uglavnom koristi za potrebe adaptacije, rekonstrukcije ili monitoringa objekta.