AKTUELNO

Posjetite website

Šta je koeficijent toplotne provodljivosti

Toplotna provodljivost je veoma značajna karakteristika građevinskih materijala jer ona određuje koliko je materijal dobar termički izolator. Ovo je posebno bitno za materijale od kojih se gradi spoljašnja obloga zgrade i njena fasada jer je za te materijale veoma bitno da imaju zadovoljavajuću termičku zaštitu. Toplotnu provodljivost određuje koeficijent toplotne provodljivosti λ. Koeficijent top...

Saznaj više

Boje ruralnog stanovanja

Okružena prirodom i otvorena prema višestrukim pogledima na pejzaž, karakter ove seoske kuće zasniva se na ritmičkim ponavljanjima i grafičkim crtama obloga sa lokalnim materijalima Nedaleko od obale Tirena, arhitekti Magnusson i Todeschini projektovali su rezidenciju kuću modernističkog stila, diskretno postavljenu na vrh brda. Kuća je razvijena na jednom nivou u obliku kompaktnog paralelepipeda...

Saznaj više

Razlika izmedju specifične i zapreminske mase materijala

Sva svojstva građevinskih materijala su u tijesnoj vezi sa njihovom strukturom i sastavom. Struktura materijala može biti konglomeratična, ćelijasta, porozna, vlaknasta, slojevita i rastresita. Nezavisno od strukture materijala, osnovni parametar njegovog stanja predstavljaju specifična masa i zapreminska masa. Specifična masa građevinskog materijala predstavlja težinu apsolutno gustog materijala ...

Saznaj više