IZDVOJENO

AKTUELNO


Osnove akustike zatvorenog prostora

Pitanje akustike u zatvorenom prostoru je nešto o čemu nemamo baš jasno i definisano mišljenje. Osim što možemo da procijenimo da li je akustika u nekom prostoru prijatna ili nije, mi nemamo mnogo znanja o tome koji faktori i kako utiču na akustičke performanse prostorije. Najviše pažnje akustici se pridaje u koncertnim halama i sličnim objektima u kojima upravo od nje zavisi naš doživljaj muzike,...

Saznaj više

Trg i irigacioni kanal

Banyoles - stari grad nekada je bio ruinirana oblast u kojoj su vozila i pješaci kohabilirali oko gradskog sistema uskih ulica i starih trotoara. Kanali za navodnjavanje koji su prvobitno bili čisti postali su dio kanalizacionog sistema grada. Oko Centralnog trga bilo je i trotoara na kojima su nasumično bili parkirani automobili. Proces je bio da cijela zona postane pješačka, da se uklone stari ...

Saznaj više

Irigacioni kanali, značaj i primjena

Irigacioni kanali su vještački napravljeni kanali koji imaju funkciju dovođenja vode do mjesta kojima je potrebna. Ljudi su prepoznali potrebu za irigacionim kanalime veoma rano. Postoje dokazi o irigacionim kanalima koji su postojali čak u 6. vijeku prije nove ere na prostoru današnjeg Irana. Farmeri u Mesopotamiji su koristili irigacione kanale još od 3. vijeka prije nove ere da bi u toku sezone...

Saznaj više