Materijali


Šta je vatrostalna opeka, kako se dobija i gdje se koristi

Vatrostalna opeka je vrsta opeke koja je otporna na visoke temperature. Ona se uglavnom koristi za potrebe zidanja peći, kamina, ložišta i dimnjaka. Za dobijanje vatrostalne opeke koristi se vatrostalna glina. Vatrostalna opeka može izdržati temperature veće od 1000°C bez oštećenja. Na stepen otpornosti na temperaturu utiče tip vatrostalne opeke. Vatrostalna opeka ima drugačiju boju i termičku pro...

Saznaj više

Šta je mjehur međuspratna konstrukcija i koje su njene prednosti

Mjehur međuspratna konstrukcija „Bubble deck“ je revolucionarni koncept betonske međuspratne konstrukcije koja u sebi sadrži plastične mjehure. Mjehuri zamjenjuju beton iz sredine ploče koji inače nema značajnu noseću ulogu i na taj način olakšavaju međuspratnu konstrukciju. Na ovaj način se smanjuje sopstvena težina betonske međuspratne konstrukcije i povećava efikasnost kompletne konstrukcije. O...

Saznaj više

Šta je papir-beton i kako se dobija

Papirni beton, na engleskom „Papercrete“ ili „Fibrous concrete“, je vrsta betona kod koje se umjesto agregata dodaje papirna pulpa.Osim papirne pulpe, papirnom betonu se mogu dodati pijesak, glina i leteći pepeo. Ovaj inovativni materijal je otkriven i prvi put patentiran 1928. godine, ali je širu popularnost stekao tek osamdesetih godina prošlog vijeka jer je percipiran kao ekološki prihvatljiv m...

Saznaj više