Gradnja.me - Materijali

Materijali


Vrste geotekstila i njegova primjena u građevinarstvu

Geotekstil je propustljiv sintetički materijal koji se dobija od polipropilena, poliestra, polietilena, najlona, polivinil hlorida (PVC) ili od mješavine ovih materijala. U zavisnosti od tipa materijala i načina proizvodnje, geotekstili mogu imati različite fizičko-mehaničke karakteristike i primjene. Uglavnom se primjenjuju za pregrađivanja tla, drenažu i filtriranje, ojačanje i povećan...

Saznaj više

Kako zamijeniti dotrajale malterske spojnice

Kada malterske spojnice zida od cigle počnu da pucaju i opadaju potrebno ih je reparirati. Proces repariranja podrazumijeva uklanjanje dotrajalih malterskih spojnica i nanošenje novog maltera. Posao je prilično jednostavan ali se mora pažljivo uraditi kako ne bi narušili strukturalnu stabilnost zida i njegov izgled. Za početak je najbitnije odabrati isti malter sa kojim je zidanje originalno rađ...

Saznaj više

Put od reciklirane plastike za pametne gradove

Razvijanje koncepta pametnih gradova brzo mijenja način na koji se krećemo, živimo i radimo. Širom svijeta se gotovo svakodnevno javljaju nove inicijative i inovacije koje su usmjerene na smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu i stvaranje održivih gradova. Jedna od takvih inovacija je put koji nije napravljen od betona i asfalta već od reciklirane plastike. Od plastičnog otpada do recik...

Saznaj više