Tehnologija


Suvomedja

Suvomedja (ili suhomedja) je, danas, kulturna baština nastala iz nekadašnje uslovljenosti i prilagođavanja čovjeka podneblju. Osobena u kraškim predjelima ova vještina zidanja se i dalje njeguje, pri čemu predstavlja idealan načan za uređenje okućnica, dvorišta nevezano o namjeni objekta. Kako je materijal lako dostupan uz poznavanje osnovnih principa, zidanja suvomeđe je jednostavno. Pored parter...

Saznaj više

Šta je lijepljena furnir drvna gradja

Lamelirana furnir građa  je visokokvalitetna drvna građa napravljena lijepljenjem furnira (listovi od drveta). Od lamelirane furnir građe se mogu izraditi površinskii elementi, kada se od nje grade ploče i zidovi, i  štapasti elementi za grede i stubove. Lamelirana furnir drvna građa se sastoji od lamela debljine 3mm - 6mm koji se međusobno lijepe pod parom i pritiskom. Ovakav način pr...

Saznaj više

Pjenasto staklo kao izolacioni materijal

Staklo je najstariji sintetički materijal i predstavlja veliko dostignuće ljudske civilizacije u građevinarstvu. Na početku se staklo koristilo u formi prirodnih kristala, a kasnije su ljudi našli način da ga proizvoda na način koji je sličan današnjoj proizvodnji. U savremenom građevinarstvu njegova primjena konstantno raste i staklo je danas jedan od najsvestranijih materijala. Sa razvojem tehno...

Saznaj više