Tehnologija


Puno košta ravnodušnost

Oaza u balonuJednom davno bio je jedan psihoanalitičar koji je ljutito u brošuri napao „negostoljubivost gradova“. Taj psihoanalitičar je Aleksandar Mičerlih koji je 1965. godine kroz svoj pamflet pronašao mnogo čitalaca - u izdanju Suhrkamp u duginim bojama – ali ga zapravo niko nije slušao. Jednostavno nije bilo „odjeka“ u sivim betonskim džunglama poslijeratne arhitekture za ono na što je ukazi...

Saznaj više

Šta je solarni dimnjak i kako funkcioniše

Solarni dimnjak je koncept koji je dio pasivnog dizajna objekta, a služi za pospješivanje ventilacije i smanjenje temperature unutrašnjeg prostora objekta. Funkcioniše po principu zagrijavanja vazduha koji postaje lakši i penje se uz dimnjak, a zamjenjuje ga hladniji vazduh. Ovaj princip je isti kao princip dimnjaka kod ložišta. Topao vazduh postaje lakši i penje se uz dimnjak i odnosi sa sobom di...

Saznaj više

Šta je 3D skeniranje i kakvu primjenu ima u gradjevinarstvu

Opšte je poznato da industrija građevinarstva sporije od svih drugih industrija privata proces digitalizacije. Ustaljene građevinske prakse se teško mijenjaju najviše zbog nedovoljne volje za praćenjem novih tehnologija i specifičnosti kadra. 3D skeniranje je međutim tehnologija koju građevinarstvo sve brže prihvata i usvaja kao praksu. Napredovanje softverskih i hardverskih rješenja u domenu 3D o...

Saznaj više