Kako redukovati ugljenični otisak kroz arhitekturu: Tri pristupa kroz različite faze životnog vijeka zgrade

Hitnost smanjenja emisije CO₂ prisutna je u različitim oblastima djelovanja, uključujući i arhitekturu. U cilju postizanja dekarbonizacije arhitekture, neophodno je usvojiti cikličnu perspektivu, a ne linearnu, kada se pristupa procesima izgradnje. Ključ leži u promovisanju inovativnih i održivih rješenja do kojih se dolazi optimizacijom resursa, upotrebom tehnologija 3D štampe, korišćenjem recikliranih materijala i integrisanjem prirode u urbano okruženje. U nastavku teksta izdvajamo tri pristupa, koja postaju sve više zastupljena u procesima projektovanja i izgradnje, a koja dovode do značajne redukcije emisija ugljenika tokom čitavog životnog vijeka zgrade.

Graditi kvalitetnije ali sa manje

 

Prema World GBC-u, zgrade su trenutno odgovorne za 39% globalne emisije CO₂ pri čemu jedna trećina potiče iz faze izgradnje, dok se ostatak stvara u zgradama koje su u upotrebi. Kako bi se poboljšala ekonomska efikasnost, smanjio otpad i unaprijedila ekološka održivost, optimizacija resursa tokom izgradnje je ključna. Ovaj pristup dovodi do kvalitetnijih struktura uz smanjenje potrošnje prirodnih resursa i zagađujućih emisija. Na ovaj način može se graditi kvalitetnije, sa manjim uticajem na životnu sredinu.


Što se tiče smanjivanja emisije CO₂ koja se javlja u procesima izgradnje, kao primjer uspješnog rješenja izdvajaju se inovacije u procesima proizvodnje betona. Neke postojeće strategije su uključivale smanjenje specifične potrošnje goriva tokom proizvodnje cementa — ključnog elementa u proizvodnji betona — ili iznalaženje novih predloga za materijale koji čine beton, modifikovanje njihovog sastava kako bi se razvili različiti rasponi niskougljeničnog cementa i na taj način smanjile CO₂ emisije. Ova rješenja sa niskim sadržajem ugljenika dobijaju se preko zelenih formulacija sa alternativnim materijalima, kao što je kalcinisana glina, i korišćenjem alternativnih goriva dobijenih od materijala na kraju njihovog životnog ciklusa tokom procesa proizvodnje. Oni nude smanjenje CO₂ od najmanje 30% u poređenju sa standardnim tipovima cementa.


Pored toga, današnja tehnologija 3D štampe betona postala je alat koji ne samo da pruža nove načine materijalizacije građevinskih rješenja već i poboljšava njihove performanse, omogućavajući efikasniju izgradnju. U industriji cementa razvijeni su napredni malteri za 3D štampanje, kako bi se pojednostavila izgradnja velikih projekata i poboljšala logistika. Ova veoma prilagodljiva rješenja ispunjavaju specifične zahtjeve i omogućavaju pametniji dizajn, smanjujući upotrebu materijala na projektu do 50% bez ugrožavanja performansi. 3D štampa koristi samo materijale potrebne za zgrade, a napredni malteri optimizuju količinu korišćenog materijala i minimiziraju greške na gradilištima, omogućavajući bržu izgradnju velikih projekata.

Učiniti zgrade održivim u upotrebi

Održive zgrade su projektovane i izgrađene sa fokusom na energetsku efikasnost, odgovorno korišćenje vode, sisteme toplotne izolacije i prakse koje smanjuju njihov uticaj na životnu sredinu tokom upotrebe. Procenjuje se da će do 80% današnjih zgrada i dalje biti u upotrebi do 2050. godine, naglašavajući važnost usvajanja praksi koje minimiziraju njihov uticaj i doprinose energetskoj efikasnosti.


Za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada, pametni sistemi izolacije predstavljaju korisnu strategiju. Primjer jednog takvog sistema se sastoji od mineralne pjene koja se u potpunosti može reciklirati, sastavljena od cementne suspenzije, vodene pjene i zatvorenih i raspoređenih vazdušnih mjehurića. Ovo ih čini prilagodljivim različitim strukturama i klimatskim uslovima i takođe održivom opcijom za poboljšanje efikasnosti omotača zgrade. Njegovim korišćenjem moguće je ograničiti uticaj na životnu sredinu i smanjiti troškove grijanja i hlađenja. Štaviše, budući da je na bazi minerala, ne emituje isparljiva organska jedinjenja, čime se poboljšava kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru.


Rješenja krovova takođe igraju ključnu ulogu u potrazi za održivijim i energetski efikasnijim zgradama. Postoje održive šindre visokih performansi za stambena krovna rješenja, dizajnirane da traju i sa manjim uticajem na životnu sredinu. Za komercijalna krovna rješenja, dostupan je širok spektar zelenih i hladnih krovnih sistema za poboljšanje energetske efikasnosti u urbanim sredinama. Oni igraju ključnu ulogu u smanjenju efekta toplotnog ostrva, uobičajenog u velikim urbanim centrima gde je pejzaž postao siv. Zeleni krovovi, sa vegetacijom, efikasno smanjuju potrebe za grijanjem i hlađenjem, a istovremeno služe i kao prirodni filteri za zagađivače vazduha. Nasuprot tome, hladni krovni sistemi su dizajnirani da odražavaju značajan dio sunčevog zračenja, minimizirajući apsorpciju toplote od strane zgrada.

Cirkularna konstrukcija

Upotreba recikliranog i otpadnog materijala, nastalog pri rušenju objekata, u građevinarstvu je od vitalnog značaja za podsticanje ekološke održivosti i pokretanje kružne gradnje u industriji. Aktivnosti izgradnje i rušenja stvaraju milione tona otpada širom svijeta svake godine. Jedna od inovacija, koje se ističu u ovoj oblasti cirkularnog građenja, jeste ECOCicle, kružna tehnološka platforma razvijena da reciklira otpadne materijale od rušenja, u nova građevinska rješenja bez ugrožavanja performansi. Cement sa ECOCicle-om, na primjer, sadrži najmanje 10% recikliranih materijala, čime se zatvara petlja u izgradnji. Beton sa ECOCicle-om je pogodan za širok spektar primjena, od zgrada do infrastrukture, i može se reciklirati na kraju svog životnog ciklusa.

Crta Pročitajte još

  Ugljenično negativan soliter od drveta

  Nova istraživanja ukazuju na sposobnost biljaka da apsorbuju veće količine ugljendioksida nastalog putem ljudskih aktivnosti23.02.2024. Gradnja


# cirkularna ekonomija # održiva gradnja # održivi dizajn # održivost # redukcija otpada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!