Građevinarstvo


O čemu voditi računa pri projektovanju i izgradnji unutrašnjeg bazena

Izgradnja zatvorenog bazena, posebno u privatnim kućama, može predstavljati veoma veliki izazov. Potrebno je posebno dizajnirati ovojnicu kuće kako ne bi došlo do kondenzacije, stvaranja buđi, korozije čeličnih djelova objekta i slično. Obično se ovojnica kuće (zidovi, krov) projektuje tako da bude otporna na uticaje spoljašnje sredine i da spriječi prodor vode u unutrašnjost. Kada imamo unutrašnj...

Saznaj više

Kako korijenje drveća može oštetiti objekat

U većini slučajeva drveće koje se nalazi u blizini objekta neće izazvati oštećenje objekta, međutim u nekim slučajevima može doći do izuzetaka. Faktori koji utiču na to su dubina temeljenja objekta, tip tla i vrsta drveća. Ukoliko imate drveće u blizini vašeg objekta ili planirate da sadite sadržaj ovog teksa vam može biti koristan. Efekti koje korijenje drveća može izazvati Postoje dvije o...

Saznaj više

Šta je vatrostalna opeka, kako se dobija i gdje se koristi

Vatrostalna opeka je vrsta opeke koja je otporna na visoke temperature. Ona se uglavnom koristi za potrebe zidanja peći, kamina, ložišta i dimnjaka. Za dobijanje vatrostalne opeke koristi se vatrostalna glina. Vatrostalna opeka može izdržati temperature veće od 1000°C bez oštećenja. Na stepen otpornosti na temperaturu utiče tip vatrostalne opeke. Vatrostalna opeka ima drugačiju boju i termičku pro...

Saznaj više