Gradnja.me - Građevinarstvo

Građevinarstvo


Sistem sakupljanja kišnice sa krova

Sakupljanje kišnice je metod star 4000 godina koja se i danas koristi u oblastima gdje je padavina malo ili su  neravnomjerno raspoređene tokom godine. Uglavnom je neophodno u ruralnim oblastima gdje nema gradskog vodovoda i gdje ljudi sakupljenu vodu koriste za održavanje imanja. Kišnica se najčešće sakuplja sa krovova nakon čega se skladišti da bi se kasnije koristila. Iako se metod najče...

Saznaj više

U planu rekonstrukcija Palate Visković u Kotoru

Nacrtom Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2021. godinu, Opština Kotor je predvidjela ulaganje od 149 500 eura za potrebe projekata koji se tiču očuvanja kulturne baštine. Nacrtom je predviđeno sedam projekata čiji će nosilac biti Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora. Nacrt je 15.03.2021. stavljan na javnu raspravu koja će trajati 15 dana. U nastavku pročitajte o kojim projektima j...

Saznaj više

Rekonstrukcija muzeja ptica u krugu solane Bajo Sekulić u Ulcinju

Ulcinjska solana se nalazi na krajnjem jugu Crne Gore i zauzima oko 14,5km2 slanih bazena. Izgrađena je u regionu sa najvećim brojem vedrih dana, najvećom insolacijom na Jadranu sa 2567 sunčanih sati i najvećim brojem tropskih dana u bivšoj Jugoslaviji. Do sada je na ovoj lokaciji registrovana 241 vrsta ptica, što je oko 50% ukupnog broja vrsta ptica registrovanih u Evropi. Brojno stanje goto...

Saznaj više