Energetska efikasnost


Gabion stambena zgrada

Da li je moguće zamisliti arhitekturu koja je integrisana u slojeviti istorijski kontekst, izbjegava dalju zauzetost lokacije i čuva prethodni način upotrebe,a pri tome se u potpunosti uklopa u svoje vrijeme i ima izraz savremenosti? Da li zgrada koja oponaša arhitektonsku tipologiju i stilove poštuje istoriju i mjesto, koristeći ustaljene tehnike i materijale, ili se mogu ponovo koristiti zateč...

Saznaj više

Drevna tehnika građenja nabijenom zemljom ponovo aktuelna

Metoda građenja nabijenom zemljom je stara hiljadama godina, pretpostavlja se da potiče iz doba Neolita. Najčešće se ova tehnika primjenjivala u Kini gdje je korišćena za izgradnju velikog broja hramova, a i za izgradnju najpoznatije kineske građevine, Velikog kineskog zida. U dvadesetom vijeku tehnika građenja nabijenom zemljom skoro da nije korišćenja ali se u zadnje vrijeme, sa povećanjem potre...

Saznaj više

Lijepljeno lamelirano drvo

Lijepljeno lamelirani drveni elementi nastaju lijepljenjem dasaka (lamela) u jedinstveni lamelirani element. Lamele se lijepe tako da su im vlakna međusobno paralelna tj. da se lamele protežu duž lameliranog elementa. Obično se za pravljenje lameliranih elemenata predlaže korišćenje zdravog drveta prve klase koje nema grešaka. Generalno se mogu koristiti sve vrste drveta koje se inače koriste u gr...

Saznaj više