Samoodrživa obrazovna oaza koja magli svoje granice sa okolinom

fotografija:Eva Bolem

Echo, inovativna međufakultetska zgrada, iza koje stoji arhitektonski biro UNSTUDIO, na sebe preuzima ulogu energetskog generatora, opremljenog raznovrsnim nastavnim prostorima, prilogeđenim različitim metodama predavanja i učenja. Zgrada se nalazi u sklopu kampusa Tehničkog univerziteta u Delftu, Nizozemska. Kao vrhunac održivosti univerziteta, Echo predstavlja krucijalan korak ka postizanju cilja koji se ogleda u stvaranju potpuno održivog kampusa do 2030 godine.

fotografija:Eva Bolem

Arhitekte su svojim dizajnom dali prioritet zdravlju kako pojedinaca, tako i životne sredine. Zgrada posjeduje 1200 solarnih panela, inteligentne sisteme, robusnu izolaciju i sistem za skladištenje toplote i hlađenja. Osigurava da Echo generiše višak energije izvan svojih dnevnih operativnih potreba, uključujući potrošnju energije vezanu za korisnike, električnu energiju za uređaje, osvjetljenje i ugostiteljstvo. Takođe, otprilike 90% namještaja je dobijeno od ponovo korišćenih materijala, što dodatno njeguje koncept održivosti.

fotografija:Eva Bolem

Transparentnost zgrade predstavlja elemenat koji se u procesu oblikovanja izdvojio u vidu jezgra oko kojeg se dizajn dalje razvijao. Kroz svoju dvojaku funkciju, propušta velike količine prirodnog svijetla u zgradu, smanjujući potrebu za vještačkim osvjetljenjem dok istovremeno njeguje vizuelnu vezu sa kampusom i okolnom prirodom. Na taj način dizajn zaobilazi stvaranje ograničene, „institucionalne“ atmosfere za korisnike. Umjesto toga promoviše karakter otvorene i javne zgrade koja premošćuje jaz između dvije strane kampusa. Rezultat je živahno, privlačno i svijetlo okruženje koje značajno podiže nivo komfora korisnika.

fotografija:Eva Bolem

Usljed ovako visokog stepena prozračnosti zgrade, bilo je potrebno riješiti problem prekomjerne akumulacije toplote kontrolom inflitracije sunčeve svjetlosti. Za sprečavanje pregrijavanja arhitekte se koriste dvostrukim pristupom: kombinacijom mjera zaštite od sunca i korišćenjem stakla sa niskim stepenom propustljivosti sunčane energije. Takođe, dubokim aluminijumskim tendama zgrada je dodatno zaštićena od velikih količina sunčeve svjetlosti.

fotografija:Eva Bolem

Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru jeste jedan od prioriteta zgrade, koji se podiže na značajno visočiji nivo postavljanjem plenumskog poda iznad ploča sa šupljim jezgrom. Ovaj inovativni sistem dovodi svjež vazduh sa poda, eliminišući potrebu za cirkulacijom vazduha odozgo, obezbjeđujući čistiju okolinu. Fleksibilnost ovog sistema omogućava lako premještanje ventilacionih otvora i računarskih podnih instalacija u slučaju budućih promjena rasporeda prostorija.

UNStudio

Građevinski materijali koji se koriste u Echo-u su pažljivo odabrani kako bi minimizirali uticaj na životnu sredinu, u skladu sa principima kružnog dizajna. Zgrada ima velike konstrukcije portala sa ekspanzivnim veličinama mreže, a stubovi se nalaze duž perimetra zgrade, stvarajući otvorene prostore bez stubova. Čelične rešetke su standardizovane i dizajnirane za demontažu, olakšavajući ponovnu upotrebu u drugim projektima nakon završetka životnog ciklusa zgrade.

fotografija:Eva Bolem

Dizajnirana da inspiriše aktivnost i saradnju, Echo predstavlja obrazovnu zgradu sa raznovrsnim prostorima koji prevazilaze tradicionalne postavke učenja. Njen dizajn obuhvata moderan koncept sve i svuda, naglašavajući značaj međuprostora i promovišući fizičku mobilnost. Echo ne samo da podržava strukturirane aktivnosti već i posvećuje prostor nestrukturiranom vremenu, nudeći niz platformi za kontemplaciju, kreativnost i interakciju.

fotografija:Eva Bolem

Unutrašnjost Echo-a zrači toplim i privlačnim ambijentom koji dočekuje posjetioce. Strateški uključuje bambusova rebra koja suptilno postaju integralna komponenta dizajna. Pedantna izrada i tekstura bambusa prostire se kroz centralno stepenište, neprimjetno povezujući prostore za učenje i saradnju u jedinstveno područje učenja, saradnje i povezanosti. Ova centralna velika stepenica ne samo da služi kao fokusna tačka, već i podstiče fizičku mobilnost u cijeloj zgradi.

fotografija:Eva Bolem

Kako bi se nivo aktivnosti povećao u kampusu, Echo ide korak dalje od povezivanja sa svojim okolnim javnim prostorom, on ga aktivno oblikuje. Trg pored Eha neprimjetno se proteže kroz prozračno prizemlje zgrade i spaja se sa ulicom na suprotnoj strani. Ova transformacija efektivno pretvara prizemlje Echo-a u zaštićeni javni trg i prolaz, čime se premošćuje jaz između skrivenog područja učenja i očiju javnosti, čineći obrazovno iskustvo vidljivim i privlačnim.


Echo ima dva različita skulpturalna volumena, uključujući prostranu salu za predavanja sa smještajnim kapacitetom od 700 osoba i svestrani prostor za debatu, koji strateški usmjerava kretanje pojedinaca preko zaštićenog trga. Dijagonalno poravnanje ovih volumena ima dvostruku svrhu, stvarajući dva ekspanzivna providna ugla. U jednom od ovih uglova nalazi se restoran sa terasom dok je drugi ugao namijenjen za smještaj radnog prostora.

fotografija:Eva Bolem

Dizajniran za buduću prilagodljivost, Echo nudi širok spektar fleksibilnih nastavnih okruženja. U svojih 8 844m2 zadovoljava različite obrazovne potrebe, uključujući predavanja, tutorijale, grupne projekte, nastavu zasnovanu na projektima, debate i samostalno učenje, a prima oko 1.700 studenata. Echo ima ukupno sedam učionica, od kojih je većina dizajnirana za fleksibilnost u rasporedu. Najveća sala za predavanja, koja se nalazi u prizemlju i može da primi 700 ljudi, može se brzo podeliti u tri različite sobe u roku od 15 minuta. Ovaj dinamični dizajn omogućava istovremeno zakazivanje više predavanja ili događaja i maksimizira korisnost prostora.


U mješovitom didaktičkom prostoru na prvom nivou primenjen je uporedivi mobilni zidni sistem, što omogućava njegovu podelu u dvije odvojene učionice, od kojih svaka može da primi 144 osobe. Zgrada nudi preko 300 studijskih prostora za podršku grupnoj saradnji i individualnom samoučenju.

UNStudio

Dizajn nastavnih prostorija u okviru Echo-a uzima u obzir trenutne i predviđene potrebe kako vaspitača tako i učenika. Naglasak je na srednjim i velikim nastavnim prostorima koji primaju između 150 i 700 osoba. Pored ovih većih prostorija, ugrađena je soba za studiju slučaja, koja eksplicitno služi interaktivnim i motivacionim pristupima podučavanju, podstičući angažovanje između instruktora i učenika.


Pored toga, Echo ima četiri sobe dizajnirane za nastavu zasnovanu na projektima, od kojih svaka ima kapacitet da primi skoro 70 osoba. Kancelarijske prostorije na drugom spratu koriste modularni zidni sistem, pružajući fleksibilnost za buduća prilagođavanja rasporeda. Ako su potrebne funkcionalne promjene, ovi kancelarijski prostori se mogu suptilno transformisati u didaktičke prostore uz minimalne poremećaje.

fotografija:Eva Bolem

fotografija:Eva Bolem

UNStudio/presjek zgrade

fotografija:Eva Bolem

fotografija:Eva Bolem

fotografija:Eva Bolem


19.01.2024. Gradnja


# energetska efikasnost # kampus # održivi dizajn # održivost # Tehnički fakultet # zaštita od sunca

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!