Firme / Alukönigstahl
Alukönigstahl

Neograničene mogućnosti sa sistemskim rješenjima AluKönigStahl-a

24

OPIS

AluKönigStahl je ponuđač visoko kvalitetnih aluminijskih, čeličnih i PVC sistema kao i komponenti za realizaciju savremene, energetski efikasne arhitekture te na taj način podupire gradnju održivih koncepata zgrada. Prodaja renomiranih marki zaslužna je za visoko kvalitetni asortiman, koji se stalno optimira i prilagođava arhitektonskim trendovima i građevinskim propisima.


Više od 50 godina je duga saradnja sa tri, na međunarodnom nivou vodeća proizvođača sistema:

  • Schüco, vodeći svjetski proizvođač aluminijskih sistema i stručnjak za PVC sisteme
  • Jansen, specijalist za sisteme čeličnih profila
  • Warema,premium proizvođač različitih tehničkih sistema za zaštitu od sunca, sistema zatamnjenja i ostalih outdoor sistema


Ova saradnja i inovativni proizvodi doveli su AluKönigStahl do tehnološkog i tržišnog lidera u tehnologiji. Na području gradnje čelikom i gradnje mostova, izgradnje mašina i postrojenja te proizvodnje vozila i brodova, preduzeće nudi pod renomiranom markom RHS toplo i hladno oblikovane šuplje čelične profile, valjane profile i okrugle profile.


AluKönigStahl sa radošću pruža podršku svojim partnerima sa širokom paletom stručnih usluga u svim fazama proizvodnje. Preduzeće raspolaže savjetodavnim timovima, koji razvijaju nove proizvode te pomažu u donošenju odluka, kako bi se odabrale optimalne komponente sistema za specifični građevinski projekt. Uska saradnja na području proizvodne tehnologije, usavršavanja djelatnika, stavljanja na raspolaganje softvera i smjernica za obradu garantuje racionalnu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju projekata.


AluKönigStahl je zahvaljujući osnovanim samostalnim kompanijama kćerima na svim zastupljenim tržištima trenutačno vodeći specijalist u ovoj privrednoj grani u Austriji te Istočnoj i Jugoistočnoj Europi. Ova činjenica omogućuje pouzdano, intenzivno savjetovanje i podršku partnerima na licu mjesta na svim zastupljenim tržištima te zajedničku izradu tehnički naprednih specifičnih rješenja.