Proizvodi / ACO Roofbloxx

ACO

ACO Roofbloxx
OPIS

ACO Roofbloxx - zeleni krovovi


ACO Roofbloxx je kompletan sistem za upravljanje površinskim vodama namenjen za plave, zelene i plavo/zelene krovove. Ovaj sistem omogućava inženjerima da kreiraju platformu za odvodnjavanje koja arhitektama pruža fleksibilnost neophodnu za kreiranje kreativnih, multifunkcionalnih zelenih površina na krovovima.


Sastavljen od plitkih, izdržljivih, podesivih geocelularnih skladišnih praznina i sistema za protok vode, ACO Roofbloxx je potpuno kompatibilan sa ACO krovnim slivnicima, cevima i sistemima za odvodnjavanje površinskih voda.


U kombinaciji sa ACO regulatorom protoka za plave krovove, jedinice ACO Roofbloxx mogu da skladište kišnicu na samom izvoru kako bi kontrolisali protok površinskih voda sa krova. Sam sistem može trajno da čuva određeni procenat prikupljene vode, čime se isti može koristiti kao pasivni sistem za navodnjavanje.


Prednosti

  • Fleksibilnost dizajna usled modularne strukture
  • 100% od reciklabilnog polipropilena
  • Plitak dizajn visoke izdržljivosti (800KN/m2)
  • Podesiva dubina skladišta
  • Za sastavljanje nisu potrebni konektori
  • Pogodan za pešačke i saobraćajne površine
  • Pasivno navodnjavanje moguće korišćenjem kapilarnih kanapa
  • Kompatibilan sa ACO krovnim slivnicima, cevima i kompletnim sistemom za odvodnjavanje površinskih voda.


Plavi i zeleni krovovi imaju veoma važnu ulogu u kreiranju održivih urbanih sredina koje su usled uticaja klimatskih promena u ovom trenutku veoma potrebne društvu. Sistemi plavih i zelenih krovova mogu pružiti brojne koristi za zajednicu, ali i za pojedinačne objekte na kojima se nalaze. Najbitnije koristi se odnose na smanjenje temperature u gradovima, povećavanje kvaliteta vazduha, smanjenje buke i zagađenosti vazduha, prikupljanje kišnice, navodnjavanje, bolja termoizolacija i energetska efikasnost objekata, kao i jačanje biodiverziteta urbanih sredina.


Plavi krov

Plavi krov predstavlja koncept dizajna krovova, specijalno napravljenim za čuvanje kišnice. Ovo krovovi se mogu definisati kao „aktivni“ ili „pasivni" zavisno od vrste i načina koršćenja elemenata za regulaciju pražnjenja.


ACO Roofbloxx - zeleni krovovi


Zeleni krov

Zeleni krov ili „živi krov“ predstavlja krov koji je delimično ili u potpunosti prekriven vegetacijom koja je zasađena preko vodonepropusne membrane.


ACO Roofbloxx - zeleni krovovi


Plavo-zeleni krov

Plavi/Zeleni krov predstavlja dizajn krova koji kombinuje prednosti oba tipa krovova. Isti može imati dodati rezervoar koji pruža pasivno navodnjavanje za vegetaciju koja je zasađena na krovu.


ACO Roofbloxx - zeleni krovovi