Proizvodi / Separator naftnih derivata - ACO Oleopator C-FST

ACO

Separator naftnih derivata - ACO Oleopator C-FST
OPIS

ACO Oleopator C - separator lakih naftnih derivata


ACO Oleopator C je koalescentni separator lakih naftnih derivata za ugradnju u zemlju od armiranog betona sa integrisanim taložnikom.


Prednosti proizvoda:

 • niska cena čišćenja i pražnjenja
 • statička svojstva
 • neograničen vek trajanja koalescentnog elementa
 • koalescentni element se može čistiti
 • visoka efikasnostsigurnost od uzgona
 • vatrootpornost
 • trajnost
 • izbor zapremine taložnika
 • podesiva visina poklopca
 • pristup u skladu sa EN 476
 • jednostavno održavanje
 • brzina ugradnje
 • niski troškovi ugradnje


ACO Oleopator C - separator lakih naftnih derivata


Područje primene:

 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)
 • benzinske stanice
 • automatske autoperionice
 • ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
 • autoservisi
 • skladišta i proizvodni pogoni
 • autootpadi i sl.Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.