Proizvodi / Separator naftnih derivata - ACO Oleolift P sa mono pumpom

ACO

Separator naftnih derivata - ACO Oleolift P sa mono pumpom
OPIS


ACO Oleolift P je samostojeći garažni separator lakih naftnih derivata sa integrisanom pumpom


Prednosti proizvoda:

 • Izdržljive podvodne pumpe sa za visoku operativnu pouzdanost i dug vek trajanja proizvoda
 • Sve nominalne veličine su testirane od strane nezavisnog instituta za ispitivanje (LGA)
 • Garantovana optimalna dostupnost za održavanje, čišćenje i odlaganje zbog mogućnosti uklanjanja nosača filtera
 • Separator sa sigurnosnim plovkom od plastike, baždaren za tečnosti gustine do 0.90 g/cm3
 • Koalescentni filter i sigurnosni plovak mogu da se uklone radi čišćenja bez pražnjenja separatora.
 • Koalescentni filter se lako čisti – izdržljiv material od žičane mreže
 • Sa jednim ili dva plastična poklopca
 • Sa ventilacionim priključkom DN100
 • Spremni za dodatnu ugradnju kablova (npr. alarmne jedinice, itd.)
 • Alarmni uređaj – opciona dodatna opremaO proizvodu:

 • Separatori lakih naftnih derivate prema SRPS EN 858, I klase
 • Za ugradnju u prostoru zaštićenu od zamrzavanja
 • Napravljen od zavarenog polietilena, okruglog ili ovalnog oblika
 • Sa koalescentnim filterom
 • Unutrašnji delovi napravljeni od PEHD-a
 • Uliv i izliv sa odgovarajućim cevnim priključcima
 • Ekonomičan i jednostavan dizajn, kontrolisan jednim integrisanim plovkom, bez upravljačke kutije
 • Potrebne redovne provere održavanja zbog rada samo jedne pumpe


Područje primene:

 • Kada gravitaciono pražnjenje nije moguće i voda se mora podizati na drugu geodetsku visinu
 • Kada je potrebna zaštita od povratnog toka
 • Pogodno za garaže na više nivoa (posebno kada je potrebno odlaganje vode za pranje automobila)


Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.