Proizvodi / Separator masti - ACO Fapumax/Fapurat

ACO

Separator masti - ACO Fapumax/Fapurat
OPIS

ACO Lipumax C separator masti


Separator skroba od polietilena i nerđajućeg čelika sa spoljnu i unutrašnju ugradnju, namenjeni za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda bogatih skrobom.


ACO Fapumax


ACO Fapumax separator skroba


ACO Fapurat


ACO Fapurat separator skroba