Obrnuti ravan krov

Obrnuti ravni krov predstavlja tip ravnog krova kod kojeg je hidroizolacioni sloj smješten ispod termoizolacionog sloja. Glavni razlog za ovakav raspored slojeva je ostvarivanje veće trajnosti hidroizolacionog sloja koji je od izuzetne važnosti za postojanost krovne konstrukcije. Ovakvim rasporedom hidroizolacija nije direktno izložena spoljašnjim uticajima, visokim i niskim temperaturama pa će i njen vijek trajanja biti veći. 

S obzirom da je kod obrnutog krova termoizolacioni sloj izložen spoljašnjim uticajima on mora da ima otpornost na vlagu, otpornost na temperaturne promjene, visoke i niske temperature, otpornost na mehaničke udare i otpornost na UV zrake. Obrnuti ravni krov se občno sastoji od hidroizolacionog sloja, najčešće tečne membrane, sloja položenih termoizolacionih ploča, najčešće stirodura, i tereta koji pritiska termoizolacioni sloj, najčešće pijesak, ploče ili zemlja u slučaju zelenog krova. Predlaže se polaganje termoizolacionog materijala u jednom sloju jer se u slučaju dva sloja između slojeva može pojaviti vodeni sloj koji sprečava oslobađanje zarobljene pare. 

Glavna prednost obrnutih ravnih krovova je u tome što im je hidroizolacioni sloj zaštićen of UV zračenja, mahaničkih udara i visokih i niskih temperatura što samom krovu omogućava duži vijek trajanja. Još jedna od prednosti je to što se termoizolacione ploče samo polažu na hidroizolaciju, bez korišćenja ljepkova ili drugih spojnih sredstava, što omogućava njihovo ponovno korišćenje i smanjenje građevinskog otpada. 


15.01.2020. Gradnja


# energetska efikasnost # hidroizolacija # savjeti # zeleni krov

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!