Crkva u muzičkom centru za urbani razvoj

Fotografija: Brigida González

Nova zgrada muzičkog centra odgovor je na posebne urbane situacije u kvartu Viktoria Bohum u Bohumu i istovremeno predstavlja budući centar ovog okruga. Bivša crkva Sv. Marien kao sastavni dio budućeg muzičkog centra najvažnije je polazište za razmatranje projekta na nivou urbanističkog planiranja. Crkvena zgrada postaje dio šire cjeline u kojoj postavlja standard i ostaje dominantna odlika urbanog planiranja. Istovremeno, crkvu, u onoj mjeri u kojoj je cijenjena urbanističkim aspektom, takođe treba posmatrati iznutra kao građevinu koja je vrijedna i stvara identitet mjestu. Prostor crkve postaje predsoblje i mjesto susreta u muzičkom centru, a samim tim Marienkirhe postaje srce nove zgrade.

Dok građevinska linija nove zgrade prati uspostavljeni red Viktoriaštrase i tako formira predvorje za muzički centar, crkveni brod stremi u ulični prostor, naglašavajući njegovu dominaciju u smislu urbanističkog planiranja i obilježavajući glavni ulaz zgrade na Viktoriaštrase. 

Fotografija: Brigida González

Na obje strane crkve postavljene su nove građevine, koje su smještene po dužini naosa i međusobno se spajaju sa unutrašnjošću crkve. Na južnoj strani crkve nalazi se sala za koncerte i priredbe, na sjevernoj strani mala, multifunkcionalna sala. Dvije nove strukture povezane su s brodom crkve preko niskih prostora. Ovo stvara urbanistički spoj na obje strane što zgradu čini jasno čitljivom i omogućava strukturalno povezivanje s brodom bez komplikacija i bez oštećenja postojećih crkvenih prozora. Unutrašnjost stvara uzbudljivu prostornu dramaturgiju: iz visoke unutrašnjosti crkve preko niskog prostora u visoku dvoranu.

Razvoj visine duž Viktoriaštrase se kretao u zavisnosti od unutrašnjih potreba i na taj način daje zgradi odgovarajuću mjeru u urbanom prostoru. Koncertna i priredbena dvorana je po svom značaju najviši dio novogradnje i niža je od strehe crkve. Dodatno je taj prostor naglašen krovnim svijetlom tokom noći. Kvadratni redovi prozora uz šetnicu oko koncertne i priredbene dvorane signaliziraju javnosti da je muzički centar otvorena i živa kuća muzičke kulture. Nova zgrada zatvara praznu parcelu na Viktoriaštrase, revitalizuje praznu Marienkirhe i postaje važan gradski blok u Bohumovoj kreativnoj četvrti.

Fotografija: Brigida González

Fotografija: Brigida González

Fotografija: Brigida González


20.01.2020. Gradnja


# crkva # dogradnja # muzički centar # muzički forum

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!