Šta je koeficijent prolaska toplote

Foto: varleyinsulation.com

Koeficijent prolaska toplote ili U-vrijednost (U koeficijent) je karakteristika materijala koja nam govori koliko je taj materijal dobar termički izolator. Oznak U potiče od engleske riječi „Unit of heat transfer“. U-vrijednost pokazuje koja je to količina topote koju građevinski element gubi u jednoj sekundi po kvadratnom metru kod razlike spoljašnje i unutrašnje temperature od jednog kelvina (W/m²K). Ona je suprotna R koeficijentu koji je mjera otpora materijala prolasku toplote. Što je materijal bolji termički izolator to je njegova U-vrijednost manja. Kolika će biti efikasnost termoizolacije ne zavisi samo od materijala već i od načina i kvaliteta ugradnje. Ukoliko je materijal nekvalitetno i nepravilno ugrađen, može doći do pojave takozvanih termičkih mostova koji će doprinijeti većem gubitku toplote.


Računanje U-vrijednosti nekog građevinskog elementa je prilično jednostavno. U suštini ona može biti sračunata kao recipročna vrijednost sume termičkih otpornosti materijala koji čine građevinski element. Osim ovoga u obzir se moraju uzeti termička otpornost unutrašnje „tople“ strane i spoljašnje „hladne strane“. Ove vrijednosti su fiksne.


Na primjeru ispod je prikazana kalkulacija U-vrijednosti pregradnog zida sa šupljinom. Vrijednosti toplotne provodljivosti materijala „k“ su date od strane proizvođača materijala.


Spoljašnja „hladna strana“

Otpor prolasku toplote (R) = Debljina sloja / Toplotna provodjivost: 0.040 K m²/W


Blokovi od opeke

Debljina sloja: 0.10 m

Toplotna provodljivost (k): 0.77 W/m K

Otpor prolasku toplote (R) = Debljina sloja / Toplotna provodjivost: 0.129 K m²/W


Staklena vuna

Debljina sloja: 0.10 m

Toplotna provodljivost (k): 0.04 W/m K

Otpor prolasku toplote (R) = Debljina sloja / Toplotna provodjivost: 2,500 K m²/W

Betonski blokovi

Debljina sloja: 0.10 m

Toplotna provodljivost (k): 1.13 W/m K

Otpor prolasku toplote (R) = Debljina sloja / Toplotna provodjivost: 0.080 K m²/W


Malter

Debljina sloja: 0.013 m

Toplotna provodljivost (k): 0.50 W/m K

Otpor prolasku toplote (R) = Debljina sloja / Toplotna provodjivost: 0.026 K m²/W


Unutrašnja „topla strana“

Otpor prolasku toplote (R) = Debljina sloja / Toplotna provodjivost: 0.130 K m²/W


Ukupno: 2.905 K m²/W


U = 1 / R = 1 / 2.905 = 0.344 W/m²K – koeficijent prolaska toplote 


21.01.2020. Gradnja


# energetska efikasnost # koeficijent prolaska toplote # materijali # savjeti # U vrijednost # uradi sam

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!